top of page

ARTICULATIE

We spreken van een articulatiestoornis wanneer kinderen of volwassenen niet of niet meer in staat zijn om de klanken juist uit te spreken of te gebruiken.

 

Kinderen moeten deze klanken nog leren en dus is het heel normaal dat door een kind op een bepaalde leeftijd de klanken nog onjuist uitgesproken worden. Wanneer het kind achterloopt in zijn spraakontwikkeling in vergelijking met zijn leeftijdgenootjes, is er sprake van een articulatiestoornis. Gewoonlijk zijn het de ouders of leerkrachten die zich op een bepaald moment ongerust maken over het spreken van hun kind; advies van een logopedist is dan zeker op zijn plaats. Als het kind zich gaat terugtrekken omdat het niet begrepen wordt, moet eveneens deskundige hulp ingeroepen worden.

 

Vaak gaat u pas naar de logopedist op het moment dat de omgeving moeite heeft met de verstaanbaarheid. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en participatie is het van belang dit tijdig te laten beoordelen door een logopedist.

 

Bron: www.logopedie.nl/site/spraak

SPECIALISATIES

Logopedia: “Die vervelende tongpunt-r”

 

Sig: Spraakontwikkelingsdyspraxie, bekend of gekend?

 

Sig: Specialisatie Hodson en Paden

 

Hodson en Paden ontwikkelden een cyclische aanpak om ernstig onverstaanbare kinderen zo snel mogelijk verstaanbaar te leren spreken. Onderzoek en behandeling is mogelijk bij kinderen vanaf ongeveer tweeënhalf jaar.

 

Sig: Basiscursus PROMPT

 

PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) biedt een tactiel-kinetische benadering voor spraakstoornissen in een holistisch kader voor communicatie. Met de techniek van PROMPT helpt de logopedist de cliënt met het vormen van de bewegingspatronen voor spraak, door het manipuleren van de gewenste spiergroepen en localisaties. De cliënt bouwt zo een referentie op van de spraakbewegingspatronen kan daarmee vervolgens dit zelf oproepen.

 

De PROMPT-techniek vormt hiermee een waardevolle toevoeging voor het logopedisch handelen bij spraakstoornissen. Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen en bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelings-dyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

bottom of page