top of page

LOGOPEDIE MEER DAN...

Een logopediste onderzoekt en behandelt communicatieproblemen in de ruime zin van het woord. 

Na het onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld. Tijdens de revalidatie wordt er permanent geëvalueerd en wordt het behandelplan bijgestuurd waar nodig. Per 6 maanden of na 1 jaar wordt het onderzoek herafgenomen om de evolutie te kunnen vaststellen en opnieuw een beeld te krijgen van de  moeilijkheden. Mocht er sprake zijn van een stoornis, zoals dyslexie, dysorthografie, dyscalculie en/of dysfasie kan dit dan multidisciplinair worden uitgesproken.  Voor en/of na het stellen van de diagnose kunnen er op school maatregelen genomen worden om het kind zo veel als mogelijk te ondersteunen. 

Dit zijn de verschillende domeinen binnen de logopedie:

- Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

- Articulatiestoornissen

- Taalstoornissen

          Dysfasie (TOS/STOS)

- Leerstoornissen:

Dyslexie

Dysorthografie

Dyscalculie

- Stemstoornissen

- Stotteren

- Slikken en afwijkend mondgedrag

- Neurologische stoornissen:

Afasie

Dysarthrie

Slikstoornissen

bottom of page