top of page
Cindy Persyn-47.jpg

BIJSCHOLING

Sig; “Begrijpend lezen, beter begrijpen”  van  Christel Van Vreckem

 

Sensotec: “Software voor dyslexie en andere leer- lees- en taalproblemen”

 

Jabbla: “Compenserende software: Sprint”

 

Sig: “Leesproblemen remediëren” van Hilde Heuninck

In de eerste jaren ligt het zwaartepunt van de begeleiding op het versterken van de technische leesvaardigheden in combinatie met het stimuleren van de ontwikkeling van het begrijpend lezen. Naarmate de kinderen ouder worden en de moeilijkheden hardnekkig blijken, zetten we in op het faciliteren van het lezen en het zoeken naar ondersteunende maatregelen, zodat de leesproblematiek of de dyslexie het kind zo min mogelijk hindert in zijn ontwikkeling.

 

Kwec: Verdiepingscursus “Technisch lezen” van Carine Manderfeld

 

Deze leesinterventiemethode bestaat uit multisensoriële oefenvormen vanaf aanvankelijk lezen tot en met voortgezet technisch lezen, specifiek toegepast op spellende of radende lezers.  Met psycho-educatie voor kinderen met dyslexie.

LEZEN

Kinderen met leesproblemen hebben moeite met het automatiseren van de teken-klankkoppeling. Dit wil zeggen dat ze het moeilijk vinden om een geschreven letter om te zetten in een klank. Het lezen zal traag en/of met veel fouten gaan. Kinderen met leesproblemen hanteren vaak een spellende of radende leestechniek. Ze gaan letter per letter lezen om deze nadien samen te voegen tot een woord (wat zorgt voor een traag leestempo) of ze gaan net raden wat er staat (dit doet het tempo stijgen maar er zullen veel fouten gelezen worden). Bovendien is het leesbegrip vaak ook beperkt bij kinderen met leesproblemen. Hierdoor gaan ze minder plezier beleven aan het lezen.

Cindy Persyn-89.jpg
bottom of page