top of page

REKENEN

REKENEN

Kinderen met rekenproblemen hebben moeite met het automatiseren van rekenfeiten (zoals splitsingen en de tafels) en rekenprocedures (de bewerking die uitgevoerd dient te worden). Vaak hebben ze ook een beperkt inzicht in de getalstructuur en de getalwaarde. Daarnaast vormt ook het omzetten van rekentaal of vraagstukken naar een bewerking meestal een struikelblok. Aangezien het rekenen een grote inspanning vraagt en de uitkomsten vaak fout zijn, zijn deze kinderen niet meer gemotiveerd om te rekenen. In de logopedie kunnen eenvoudige strategieën aangeboden worden die ervoor zorgen dat deze kinderen terug meer succeservaringen krijgen bij het rekenen.

SPECIALISATIE

Sig: “Intensieve bijscholingscyculus: behandelbasis bij rekenmoeilijkheden van Hilde Heuninck”

Eureka: “RekenTrapperS groep 1-2-3”

Eureka: “RekenTrapperS groep 4-5-6”

 

De technieken van RekenTrapperS zijn krachtige rekentechnieken die het inzicht versterken. De werkvormen steunen op contextueel rekenen en coöperatief en zelfsturend leren. De aspecten hoofdrekenen, efficiënt cijferen, herleidingen, getalkennis in combinatie met decimalen, breuken en procenten en contextuele rekenvaardigheden kunnen met de rekentechnieken geremedieerd worden. 

bottom of page