top of page
drink-drinking-female-1458671_bewerkt.jp
nicolas 1.jpg

ORO-MYOFUNCTIONELE 

BEHANDELING (OMFT)

Om je articulatie, tongpositie en vorm/functie van je kaken en tanden te verbeteren, heb ik een specialisatie OMFT gevolgd. Zo heb ik mijn tandheelkundige kennis kunnen vergroten om het effect van afwijkende mondgewoonten op je gebit te voorkomen, te verminderen of om een blijvend resultaat te hebben na je beugel. Oro-myofunctionele therapie is een therapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond (ontstaan door afwijkende mondgewoonten). OMFT kan toegepast worden vanaf de leeftijd van 5 jaar.

SLIKKEN EN AFWIJKEND MONDGEDRAG

Onder afwijkende mondgewoonten worden die gewoonten verstaan die negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, het spreken en het gehoor. Openmondgedrag, afwijkend slikken en duimzuigen zijn afwijkende mondgewoonten.

 

De meeste mensen ademen door hun neus, tenzij de neusdoorgang onvoldoende is. Er zijn verschillende factoren die de neusdoorgang kunnen vernauwen. Verkoudheden en allergieën zijn hier voorbeelden van. Er wordt dan tijdelijk meer door de mond geademd. Als dit mondademen blijft bestaan terwijl de neus weer doorgankelijk is, wordt de neus nauwelijks meer gebruikt en kunnen de mondspieren verslappen. Dit heeft verschillende gevolgen.

 

Bij mondademen droogt de mond uit. Daardoor hoeft er veel minder geslikt te worden. Dit heeft tot gevolg dat de buis van Eustachius, die de neusholte met het oor verbindt, te weinig wordt gereinigd. De kans op oorontstekingen neemt hierdoor toe.

 

Een ander gevolg van mondademen is dat de tong laag onder in de mond ligt. De tong wordt dan tussen de tanden geperst bij het slikken. Doordat de tong tijdens dit afwijkend slikken telkens tegen de tanden duwt, kunnen de tanden scheef gaan staan.

 

De tong kan niet alleen bij het slikken, maar ook bij het spreken tussen de tanden komen. Slissen is dan het gevolg; het spreken wordt er onduidelijk van.

 

Overigens komt afwijkend slikken ook voor als er gewoon door de neus geademd wordt.

 

Een andere afwijkende mondgewoonte is het duimzuigen. Het zuigen op een duim, vinger of speen is normaal bij een baby en peuter, omdat zij nog een grote zuigbehoefte hebben of omdat het veiligheid biedt. Daarna wordt het een gewoonte. De tanden kunnen hierdoor scheef groeien.

 

Bron: spreektaal.nl

Hieronder een informatief filmpje waarom het beter is om door je neus te ademen, dan door je mond!

bottom of page