top of page

SPELLING

Kinderen met spellingsproblemen hebben moeite met het automatiseren van de klank-tekenkoppeling en de spellingsregels. Ze vinden het moeilijk om spraakklanken om te zetten in letters, zeker wanneer er vaste tekencombinaties bij komen, zoals /eeuw/ en /ieuw/. Ook de spellingsregels worden moeilijk onthouden, dit valt voornamelijk op wanneer de regels gecombineerd moeten worden. Hierdoor maken deze kinderen veel spellingsfouten. Vaak hebben ze ook een beperkt fonologisch bewustzijn; ze vinden het moeilijk om bepaalde klanken van elkaar te onderscheiden en hebben weinig inzicht in woord- en zinsstructuren. Hierdoor vormt schrijven een groot probleem voor hen.

STUDIEDAGEN

Sensotec: “Software voor dyslexie en andere leer- lees- en taalproblemen”

 

Jabbla: “Compenserende software Sprint”

 

Brugfiguren: “Info-avond de Alfabetcode” van Erik Moonen

 

Sig: “Spellingsproblemen remediëren” van Hilde Heuninck

 

De moeilijkheden worden eerst in kaart gebracht en uit de totaliteit van de testresultaten ontstaat er een begeleidingslijn. Daarna volgen we het normale ontwikkelingsverloop en bekijken we telkens wat er mis kan lopen en hoe we praktisch én speels voor ondersteuning kunnen zorgen. Zo zoeken we uit hoe we het fonetisch schrijven kunnen versterken en vervolgens kunnen uitbreiden naar de eerste morfemen (bv. achtervoegsels, voorvoegsels, meervoudsaanduidingen) en samenstellingen, hoe een kind de homofonen (bv. ei/ij en au/ou) kan verwerven en hoe het tot het toepassen van de spellingsregels kan komen. Verder gaan we uitgebreid in op het remediëren van de werkwoordsvervoeging en de ontwikkeling van het woordbeeld in het Nederlands en het Frans.

bottom of page